vineri, 26 noiembrie 2010

Conferinţă. 23.11.2010

Probabil că mulţi dintre dumneavoastră aţi participat marţi, 23.11.2010, între orele 10-12 la conferinţa susţinută de către Dr. Michael Vickers de la Ashmolean Museum, University of Oxford. la Facultatea de Istorie şi Patrimoniu din Sibiu. Pentru cei care nu au fost prezenţi, domnia sa a prezentat o comunicare cu tema "Recent work of the joint british-georgian expedition to Pichvnari: a greek-calchian settlement on the Black Sea coast of Georgia". 

Iată şi câteva imagini din cadrul prezentării:

 Excursie. 20.11.2010

Sambăta trecută am fost in excursie. Traseul a fost următorul: Cârţa - Cincşor - Cincu - Rodbav - Toarcla. A fost o expediţie reuşită având în vedere faptul că mulţi dintre noi nu am vizitat încă aceste biserici deosebit de interesante. Mulţumim dnei prof. Maria Ţiplic şi dlui prof. Marian Ţiplic pentru această iniţiativă. Biserica evanghelică actuală din Cârţa (jud. Sibiu) ocupă doar corul şi absida fostei bazilici cisterciene. Vedere din turnul de poartă.

Vedere generală a actualei biserici din partea de nord.

Biserica fortificată din Cincşor (jud. Braşov).


 Biserica fortificată din Rodbav (jud. Braşov).
 Biserica fortificată din Cincu (jud. Braşov).
 Biserica fortificată din Toarcla (jud. Braşov).vineri, 19 noiembrie 2010

Şedinţa CMRP. Foto 18.11.2010

La şedinţa de aseară ne-am bucurat, aşa cum am anunţat anterior, de prezenţa fostului preşedinte al CMRP, istoricul Răzvan Pop, un pasionat cercetător al istoriei Sibiului. Prin intermediul prezentării domniei sale am făcut o incursiune extrem de interesantă în istoria timpurie a Sibiului medieval, parcurgând etapele colonizării saşilor în acest areal. Centuri de fortificaţie, lăcaşe de cult, primele părţi locuite ale oraşului -  toate acestea ne-au fost atent prezentate.  

Şi pentru că mulţi dintre voi aţi anunţat că nu puteţi participa la această şedinţă m-am gandit să ne vedem şi saptămâna viitoare. Detaliile le vom dicuta probabil luni. Până atunci... foto.miercuri, 17 noiembrie 2010

Arheologie virtuală - Froidlieu, Belgia.

 
Filmul înfățișează reconstituirea diferitelor faze de construcție a bisericii, precum și nivelele de înmormântare din jurul acesteia. Biserica se află în Froidlieu, localitate aflată în sudul Belgiei.

† Dr. Radu Popa


† Dr. Radu Popa (23 iulie 1933, Cluj - 12 februarie 1993, Bucureşti) a parcurs studiile secundare la Sighișoara, până în 1951. Între 1951-1956 a urmat cursurile Facultății de Istorie din București, specializându-se în istorie și arheologie medievală, iar între 1957-1962 cursurile Facultății de Drept. După absolvirea Facultății de Istorie a lucrat ca muzeograf și, mai apoi, ca muzeograf principal la secția medievală a Muzeului de Artă a României (1956-1963), iar din 1963 a fost cercetător științific la Institutul de Arheologie București. În anul 1968 a devenit doctor în istorie al Universității din București cu o teză despre “Țara Maramureșului în veacul al XIV-lea” publicată în volum în 1970 și premiată de Academia Română cu premiul “Nicolae Bălcescu”. Până în 1992 a parcurs, la Institutul de Arheologie, toate gradele științifice – până la acela de cercetător științific principal I.
Cu o specializare foarte largă, în istoria și arheologia evului mediu românesc, arta și arhitectura medieval, Radu Popa a efectuat numeroase cercetări pe teritoriul României, dar îndeosebi în Transilvania. Rodul acestor cercetări de istorie și arheologie îl reprezintă cele două volume ale sale: “Țara Maramureșului în veacul al XIV-lea”, București, 1970 și “La începuturile evului mediu românesc. Țara Hațegului”, București, 1988 – sinteze fundamentale pentru cunoașterea epocii medievale românești. Acestor lucrări li se adaugă colaborarea la alte patru volume colective precum și 123 de studii și articole și 56 de recenzii publicate în țară și în străinătate.
A primit numeroase premii și distincții de-a lungul întregii sale cariere. Comisia Monumentelor de la Budapesta i-a acordat cea mai mare distinctie, numai că, din păcate, post-mortem.
În semn de considerație pentru întreaga sa activitate și pentru aportul adus la cunoașterea istoriei Transilvaniei, și nu numai, în anul 1998, s-a luat hotărârea ca Cercul de Medievistică al Facultății de Istorie și Patrimoniu “Nicolae Lupu” din Sibiu să poarte numele reputatului profesor  și cercetător – Cercul de Medievistică “Radu Popa”.

luni, 15 noiembrie 2010

Anunț ședinta. 18.11.2010

Joi, 18.11.2010, în sala 12, la ora19:00, vă invităm la o ședință unde vom aborda, printre altele, mai multe subiecte legate de activitatea organizatorică a Cercului.

În prim plan va fi prezentarea istoricului Răzvan Pop:
“Sibiul in evul mediu. O scurtă istorie.”

Șantiere arheologice. La Cașolt și Păuca în 2010.

 Una dintre serile cu "activitate științifică" intensă....:) (Cașolț)
 În excursie... (Cașolț)
 Și apoi la muncă... (Cașolț)
 Și iar muncă...(Păuca)
 Dimineața pe răcoare... (Cașolț)
 Răscolim cu mult interes vestigiile...(Cașolț)
 Și cercetăm atent...(Păuca)
Atent supravegheați de pe margine...(Păuca)

vineri, 5 noiembrie 2010

2010! Un nou inceput!

Pentru Cercul de Medievistică “Radu Popa” acest nou început vine la 12 ani de la înființare, sau mai bine spus, de la funcționarea sa  în acest format. Pentru că, interesul cadrelor didactice și studenților pentru pentru organizarea într-o asemenea formulă s-a materializat prin constituirea, în anul 1992, a Cercului de Istorie Antică și Medievală. În 1998, pentru o mai atentă disecare a temelor, avandu-se în vedere de asemenea sporirea performanțelor s-a luat decizia constituirii a două entități separate: Cercul de Istorie Antică “Vladimir Dumitrescu” și Cercul de Medievistică “Radu Popa”, menținându-se, în același timp, o strânsă legătură între aceste două organisme.
Cercul de Medievistică “Radu Popa” (CMRP) vă invită să vă alăturați acestui nou început! Acțiunile viitoare necesită participarea Dumneavoastră. Lansăm o invitație specială celor care nu sunt încă membri oficiali!

STATUT al Cercului de Medievistică "Radu Popa"


 
Articolul 1. Cercul de Medievistică “Radu Popa” (CMRP), înființat în conformitate cu normele Constituției, ale OG26/2000, este o organizație cu caracter neguvernamental și nepolitic.
Articolul 2. Sediul CMRP este în Sibiu, bulevardul Victoriei, nr. 5-7. Telefon: 0269/214468.
Prezentul statut poate fi modificat numai prin hotarârea a jumătate plus unu din membrii Adunării Generale, la propunerea președintelui CMRP sau a zece membrii CMRP.
Articolul 3. Scopul CMRP este stimularea și sprijinirea cercetării studențești în domeniul arheologiei și istoriei medievale.
Articolul 4. Obiectivele Cercului urmăresc:
 • Promovarea tinerilor valoroși în domeniul istoriei medievale.
 • Îmbunătățirea nivelului academic al studenților Facultății de Istorie și Patrimoniu, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu.
 • Menținerea unei relații permanente a studenților Facultății de Istorie și Patrimoniu cu cercetători în domeniul istoriei medievale.
 • Inițiază, stimulează și susține lucrări specifice pe șantiere de cercetare sau prin lucrări prezentate în cadrul unor colocvii, seminarii, sesiuni de comunicări.
 • Organizează sau susține diferite forme de pregătire a studenților spre cercetarea Evului Mediu.
 • Transformarea Cercului în unul dintre forurile principale de cercetare a istoriei medievale din orașul Sibiu.
 • Promovarea valorilor culturale europene în rândul studenților.
Articolul 5. Pentru respectarea obiectivelor Cercului, CMRP va colabora cu toate organismele de specialitate, cu alte asociații nonguvernamentale și alte persoane fizice sau juridice interesate să susțină moral sau material activitățile CMRP, în condițiile legii.
Articolul 6. Calitatea de membru este dobândită prin consimțământul persoanei, exprimată printr-o cerere tip scrisă. Membri pot fi studenți ai Facultății de Istorie și Patrimoniu „Nicolae Lupu”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Pot fi membri ai CMRP și studenți ai altor facultăți de istorie din țară și din străinătate, aceștia având statutul de membrii corespondenți, dar cu aceleași drepturi și obligații cu ale studenților Facultății de Istorie și Patrimoniu „Nicolae Lupu”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.
Articolul 7. Pentru merite deosebite în studiul Evului Mediu, absolvenți ai Facultății de Istorie și Patrimoniu, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, foști membrii ai CMRP, pot fi numiți membri de onoare ai CMRP. Membrii de onoare sunt dl. prof. dr. univ. Karl Zeno Pinter și dl. conf. dr. univ. Ioan Marian Țiplic.
Articolul 8. Membrii Cercului de Medievistică “Radu Popa” au obligația de a plăti o cotizație anuală a cărui cuantum este hotărât de Adunarea generală a CMRP.
Articolul 9. Calitatea de membru se păstrează pentru doi ani de la data finalizării studiilor universitare.
Articolul 10. Calitatea de membru poate fi pierdută în următoarele condiții:
 • Prin formularea în scris a unei cereri de retragere.
 • Prin excludere.
Articolul 11. Excluderea unui membru, se aplică în una din următoarele situații:
 • Dacă a încălcat prevederile statutului.
 • Dacă a încălcat hotărârile organismelor de conducere ale CMrp.
 • Dacă a săvârțit abateri grave de la conduita CMRP, inclusiv prin acțiuni sau declarații publice împotriva hotărârilor CMRP.
 • Dacă persoana în cauză a fost condamnată la o pedeapsă privativă de libertate.
Articolul 12. Membrii CMRP au următorele obligații:
 • Să respecte prevederile statutului.
 • Să achite cotizația anuală.
 • Să participe la activitățile CMRP.
Articolul 13. Membrii CMRP au următoarele drepturi:
 • Să aleagă sau să fie aleși în organele de conducere ale CMRP.
 • Să beneficieze de facilitățile oferite de activitățile CMRP.
 • Să participe la acțiunile organizate de CMRP.